Arkiv for kategorien'Musikmuseet'

Carl Nielsen 150 år

Carl Nielsen (1865-1931) er en af Danmarks største komponister – og vores nationalkomponist.  I 2015 fejres 150-året for Nielsens fødsel i Danmark og i udlandet. Den 9. juni er selve dagen for hans fødsel, som Musikmuseets blog markerer ved at vise udvalgte genstande fra museets samlinger. I Musikmuseets udstilling kan man se flere Nielsen-genstande, ligesom man på museets bibliotek og […]


Musikmuseets bibliotek og arkiv er åbent!

Efter nedpakning, flytning og genudpakning af mange tons bøger og småtryk, arkivalier, nodesamlinger med mere er vi nu kommet så langt, at størstedelen af materialerne har fundet deres rette hylder i de ny-istandsatte lokaler i det tidligere Radiohus på Rosenørns Allé. Vi kan derfor med glæde meddele, at Musikmuseets bibliotek og arkiv nu er genåbnet og har […]


Så blev det alvor!!

Efter mange og lange forberedelser er Musikmuseet endelig flyttet fra de tidligere lokaliteter i den gamle præstegård i gaden Åbenrå til nye, lyse og venlige lokaler i det tidligere Radiohus på Frederiksberg. Musikmuseets fremtidige besøgsadresse er: Rosenørns allé 22, 1970 Frederiksberg C – med indgang gennem hovedindgangen til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og vi glæder os […]


Musikmuseet erhverver H.C. Lumbyes violin

Takket være en donation fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samlings fond har Musikmuseet erhvervet en violin, der har tilhørt komponist og dirigent H. C. Lumbye (1810-1874). Lumbye stod i spidsen for Tivolis orkester, fra haven åbnede i 1843 til kort før sin død, og huskes især for utallige galopper, polkaer, mazurkaer og valse. Han […]


40 m3 – 6 tons arkivmaterialer!

I juni måned påbegyndte vi nedpakningen af museets omfattende beholdning af arkivmateriale – indsamlet løbende siden museets grundlæggelse i 1898. Arkiverne stod på hylder, i skabe, under borde, i de yderste hjørner – ja, alle steder, hvor man op gennem årene har kunnet finde bare en lille plads til de mange spændende materialer, som foreninger, […]


Biblioteket genåbner i juli måned – og Rejsegilde

  I juli måned genåbner Musikmuseets bibliotek, og forespørgsler vil igen kunne besvares i begrænset omfang, da alle museets arkiver nu er pakket ned. Kun den omfattende bogsamling står til rådighed. Besøg på biblioteket bedes aftalt på forhånd på tlf. 4120 6302.   Så snart lokalerne på Rosenørns allé står klar – i løbet af […]


Konservering af Musikmuseets genstande

Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede har længe arbejdet på fuld tryk på konservering af de af Musikmuseets genstande, som skal med i den nye udstilling. På Bevaringsafdelingens blog kan man f.eks. se en beskrivelse af klargøringen af et rejseklaver fremstillet af Meinche og Pieter Meyer, Hamborg, omkring 1800, på følgende link: Rejseklaver fra Musikmuseet


Instrumentskoler for santur, setâr og târ og tombak

Musikmuseet har modtaget en flot samling instrumentskoler for de iranske instrumenter – brætciteren santur, langhals-lutterne setâr og târ og trommen tombak. Materialet består af nodeudgivelser fra begynder-niveau til højeste trin og er på iransk – men musikken er noteret i noder, der kan læses af alle med nodekendskab.  Skolerne er autoriserede udgaver, der bruges på […]


Nyt om flytteprojektet

Siden sommeren 2012 har der været travlhed på byggepladsen i det tidligere Radiohus på Rosenørns allé, hvor Musikmuseet med sine nye udstillinger samt omfattende bibliotek og arkiv fremover får til huse. Håndværkerne skulle rydde de 2 etager ud mod Worsaaesvej, som fremover skal være hjemsted for Musikmuseets udstillinger, undervisningsområdet “Det Klingende Museum”, bibliotek og administration. […]


Se og hør – et bibelregal!

Takket være en donation fra Johan Otto Wroblewskis Fond har Musikmuseet kunnet anskaffe et helt enestående instrument – en nøjagtig kopi af et bibel-regal fra 1600-tallet, som indgår i Musikmuseets samling. Kopien er fremstillet for ca. 30 år siden af museets nuværende inspektør, Ture Bergstrøm, til en privat køber, der sidste år ønskede at sælge […]Arkiv

Kategorier