Nyt om flytteprojektet

Siden sommeren 2012 har der været travlhed på byggepladsen i det tidligere Radiohus på Rosenørns allé, hvor Musikmuseet med sine nye udstillinger samt omfattende bibliotek og arkiv fremover får til huse.

Håndværkerne skulle rydde de 2 etager ud mod Worsaaesvej, som fremover skal være hjemsted for Musikmuseets udstillinger, undervisningsområdet “Det Klingende Museum”, bibliotek og administration. Det har været et stort arbejde, som samtidig har skullet tage højde for, at bygningen er fredet og derfor underlagt særlige bestemmelser.

Her indrettes nye lokaler til Musikmuseet
Et kig gennem en af de ryddede etager

Opbygningen af etagerne gik i gang i starten af det nye år, og som det ofte sker ved ombygninger, dukkede der også i dette tilfælde en ubehagelig overraskelse op, idet det viste sig nødvendigt at udskifte samtlige varmerør og radiatorer pga. tæring – og en forsinkelse af byggeriet var derfor uundgåelig.

Sideløbende med ombygningen foregår der hektisk aktivitet hos Musikmuseets inspektører inkl. tekstskrivere, Nationalmuseets udstillingsarkitekter, bevaringsafdeling, klimafolk, lyd- og lyseksperter, grafiker samt en række andre personer. Der arbejdes på alle poster intenst på at få færdigtegnet udstillingen, fremstillet montrer, konserveret udstillingsgenstande, planlagt den interaktive del af udstillingen, udviklet undervisningsmateriale, udvalgt lydeksempler og udfærdiget tekster plus et utal af andre tiltag, som tilsammen vil skabe et nyt, spændende museum indrettet efter de mest moderne principper. Alle aktiviteter bindes sammen af utallige møder på kryds og tværs af faggrupperne, således at alle nødvendige hensyn bliver tilgodeset, og slutresultatet bliver optimalt.
De ryddede lokaler besigtiges
Her kommer den nye udstilling til at stå

Vi er siden 2011 gentagne gange stødt på spørgsmålet om, hvad vi egentlig laver nu, hvor udstillingen er lukket. Spørgsmålet er snarere: Hvad lavede vi egentlig, dengang udstillingen var åben, og vi ikke var i gang med ombygning af et fredet hus og planlægning af nye udstillinger?

Som nævnt ovenfor er byggeriet desværre blevet forsinket, og vi har måttet revidere vores tidligere udmeldte ønske vedrørende åbningstidspunktet. Et realistisk bud nu er åbning i foråret 2014, hvor vi glæder os meget til at byde alle interesserede indenfor i Musikmuseets nyindrettede lokaler i det tidligere Radiohus.

0 Kommentarer til “Nyt om flytteprojektet ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier