Violinbygger Hagbart Engers optegnelser

Hagbart Enger, født i København i 1860, blev udlært som violinbygger hos sin far, Gulbrand Poulsen Enger. Familien Enger stammede fra gården ’Enger’ i Telemarken, men Gulbrand Poulsen Enger flyttede i 1852 fra Norge til København for at stå i lære hos den berømte violinbygger Thomas Jacobsen. Da Jacobsen døde i 1853, bestyrede Gulbrand forretningen og giftede sig i 1856 med Jacobsens enke.

Hagbart Enger rejste i 1885 på et stipendium til Wien og München for at studere. Udlandsopholdet blev afbrudt af faderens død i 1886: Hagbart måtte vende hjem for at føre det velrenommerede firma videre.  Ved sin død i 1921 arbejdede Hagbart Enger som tæller i Nationalbanken; tiderne var hårde for violinbyggerfaget, og han havde måttet opgive sit værksted.

Hagbart Enger byggede violiner i egen og original stil og restaurerede også forskellige typer strengeinstrumenter.

Violin bygget af Hagbart Enger i 1889

Violin bygget af Hagbart Enger i 1889

Enger havde en stor interesse for strengeinstrumenter og omkring 1880’erne begyndte han at undersøge og dokumentere strengeinstrumenter bygget af danske instrumentmagere. Angul Hammerich, musikforsker og Musikhistorisk Museums første direktør, udgav i Aarbog for Musik 1924 Hagbart Engers artikel Nogle Optegnelser om danske Violinbyggere (Kbh. 1900) og supplerede med en indledning om Enger.

Artiklen kan læses på Musikmuseets bibliotek, hvor også Engers originale optegnelser befinder sig, efter at de i 2008 indkom som testamentarisk gave til museet. De to indbundne bøger har Enger kaldt:

Optegnelser om den Danske Violintilvirkning [signeret] Hagbart Enger 1882 (1884) og Violinbygning

Bøgerne indeholder blandt andet håndskrevne optegnelser, originale byggersedler og reparatursedler, udklip og breve. Desuden findes to kuverter med løse udklip og småtryk, som Enger havde lagt ind bagest i bøgerne.

Hagbart Engers optegnelser om Th. Jacobsen

Hagbart Engers optegnelser om Th. Jacobsen

Da Musikmuseet modtog bøgerne, var de i bevaringsmæssig dårlig stand og trængte til en kærlig hånd. Begge bøger samt det løse materiale har nu gennemgået en nænsom konservering i Nationalmuseets Bevaringsafdeling og er desuden digitaliseret af Det Kongelige Biblioteks fotoatelier. Det historiske dokument over dansk violinbygning er dermed bevaret for eftertiden. Med digitaliseringen har vi mulighed for at formidle bøgernes indhold uden at slide på originalerne, der trods alt stadig kræver forsigtig håndtering. De digitaliserede optegnelser vil hurtigst muligt blive tilgængelige på Musikmuseets hjemmeside.

Konserveringen og digitaliseringen af bøgerne er muliggjort gennem en bevilling fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samlings Fond.

Eksempel på Hagbart Engers notater i "Violinbygning"

Eksempel på Hagbart Engers notater i "Violinbygning"

0 Kommentarer til “Violinbygger Hagbart Engers optegnelser ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier