Hovedet på bloggen – 7

Hvad laver vi egentlig på Musikmuseet, når udstillingen er lukket?

Udstillingen er taget ned, registreret, fotograferet og pakket ned – to af museets tre huse er tømt – alt sammen i første halvår 2011 – så: HVAD LAVER VI EGENTLIG PÅ MUSIKMUSEET NU???

Spørgsmålet kan lyde meget relevant, og vi møder det også tit, både blandt kolleger og privat, så lad os prøve at finde ud af, hvad der sker (og om der overhovedet sker noget!!!!!).

Michael Bønsdorf og Svend Christiansen, fastansatte kustoder og omvisere:

Så længe udstillingen er lukket, er der jo ikke brug for hverken kustoder eller omvisere. I stedet deltog vi i foråret 2011 i de to pakke- og fototeams, som efter lukning af udstillingen stod for registrering, fotografering og nedpakning af alle de udstillede genstande. Desuden indgik vi fra tid til anden i et flyttemands-team, der bar brugbare møbler ud og nedbrød ubrugelige – f.eks. gamle reoler, der ikke kunne fjernes på anden måde.

Siden sommeren 2011 har vi arbejdet på biblioteket med sortering og registrering af indkomne arkiver, som der hidtil ikke har været tid til at få registreret – en interessant beskæftigelse, hvor man kommer vidt omkring. Således har vi arbejdet os igennem et meget stort arkiv fra EMI, maleren og musikeren Achton Friis’ håndskrevne noder, arkiver fra koncertsangerinden Minna Hansen, komponisten Jørgen Plaetner, professor Nils Schiørring og den odenseanske komponist Oscar Hoffmann samt arkiver fra Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Pianostemmerunion – for nu blot at nævnte noget af det gennemgåede materiale. Det hele kan søges online i bibliotekets katalog.

Som noget nyt indgår vi nu i museets tekstskrivnings-team, som også omfatter museets leder, Lisbet Torp, og museets bibliotekar, Marie Martens. Teamet, som mødes en gang om ugen, hvor vi diskuterer og tilpasser hinandens oplæg, har til opgave at fremstille tekster til den kommende udstilling, og i første omgang har vi bestræbt os på at få lagt en fælles norm for omfang, lix-tal etc. for de mere overordnede tekster; senere følger så teksterne til de enkelte udstillede genstande.

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier