Achton Friis på Musikmuseet

Mandolin bygget i 1905 af Peder Stochholm

Fr. Birket-Smiths mandolin

Af Svend Christiansen

Lørdag d. 2. marts 1912 var der koncert på Musikhistorisk Museum. Her kunne man høre Achton Friis-trioen, som bestod af Johan Tolstrup på mandolin, Achton Friis på mandolin og mandola og Frederik Birket-Smith på theorbe og guitar. Ingen af de medvirkende var egentlig professionelle musikere. Achton Friis var tegner og maler, Johan Tolstrup farmaceut og Frederik Birket-Smith bibliotekar. Men de var alle særdeles kompetente på deres instrumenter og fik rosende omtale i de stedlige aviser, når de havde optrådt rundt omkring i landet. Således skrev komponisten og musikanmelderen Charles Kjerulf i Politiken dagen efter koncerten på Musikhistorisk Museum bl.a.:

 “Men den egentlige Hemmelighed var selvfølgelig den, at det var tre fuldblods Musikmennesker, der behandlede deres Instrumenter, Folk, der elsker Musik, forstaar Musik og kan – rent teknisk – udføre denne ganske specielle Musik. De Herrer spillede bl.a. Pastoralen af “Der var engang”, tre ungarske Czàrdas, og – ikke mindst – Brahms’ henrivende Vals saaledes, at de roligt kan rejse langt paa saadanne Præstationer. Det var simpelthen den fineste Kammermusik – uden Bue.”

Ved koncerten opførtes både trioer og duetter i et program, der spændte fra spansk og italiensk folkemusik til værker af Brahms, Tjaikovskij og Lange-Müller.

Achton  Friis' stemme til P.E. LangeMüllers 'Der var en Gang'

Ikke meget musik var skrevet for Achton Friis-trioens besætning, så langt det meste blev arrangeret af Achton Friis selv – og såmænd også sirligt skrevet ud i stemmer. De fleste af disse smukt håndskrevne arrangementer eksisterer den dag i dag og er nu registreret og gjort tilgængelige på Musikmuseet. Udover duetter og trioer er der også en hel del kvintetter, som typisk er for enten tre mandoliner, lut og guitar eller to mandoliner, mandola, lut og guitar. Også mange sange forefindes. I museets online katalog kan man søge og finde: Arkiv for maleren Achton Johannes Friis (1871-1939) (Arkiv 294).

 Alt i alt råder museet over mere end 500 arrangementer af 250 års musik fra slutningen af 1600-tallet til starten af 1900-tallet. De “store” komponister fylder mest, men også i dag glemte navne kan findes.

1 Kommentar til “Achton Friis på Musikmuseet ”


  1. 1 Tom Greenfort 30. marts 2019 kl. 14:41

    Fremragende! Noter om et spændende “renaissancemenneskel”! At der trækkes tråde til glimrende forbindelser i dansk musikliv, herunder især den guitaristiske del, gør ikke Friis mindre interessant.
    Man burde genopføre en koncert som beskrevet i artiklen. Guitaristen Allan Sjølin er jo en glimrende mandolinspiller og burde være automatindskrevet til sådan et projekt, hvor også de andre af Friis’s mangesidede talent kunne eksponeres i et helhedsprojekt!

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier