Spændende fund på Musikmuseet – 2

Oles nye autobil – originalt nodemanuskript af Oluf Ring

Ved registrering af et af museets mange uregistrerede arkiver – koncertsangerinde Minna Hansens arkiv (1924-2000) – åbenbarede der sig adskillige nodemanuskripter til diverse danske børnesange og andre sange, alle til tekster af forfatteren Rafael P. Rafaelsen (pseudonym R. Rafaëlis 1880-19??).

Michael Bønsdorf, omviser og kustode, p.t. i gang med registrering af uregistrerede arkiver, fortæller: “Minna Hansen var en meget god ven af forfatteren R. Rafaëlis og arvede hans papirer efter hans død. I 1935 udgav Rafaëlis sin digtsamling “Oles sange”, hvori digtet “Oles bil” (Oles nye autobil) befandt sig.

Original korrespondance i arkivet tyder på, at Rafaëlis tidligt i 1930’erne havde sendt digtet sammen med andre digte for børn til komponisten Oluf Ring (1884-1946) med opfordring til at sætte dem i musik. Rafaëlis har efter alt at dømme modtaget forslag til melodier til nogle af digtene tidligt i 1933 – deriblandt “Oles bil”. Sangen er trykt i hæftet “Maa vi synge med ” – 16 nye børnesange af R. Rafaëlis, København: Skandinavisk og Borups Musikforlag 1938. Nedenfor vises yderligere en original node til “Oles nye autobil” i Oluf Rings håndskrift.

I ovennævnte arkiv befinder der sig flere sangmanuskripter med musik af Oluf Ring og tekst af Rafaëlis samt enkelte breve imellem dem; desuden findes der manuskripter til sange med musik af Povl Hamburger og tekst af Rafaëlis.”

Arkivet er – i lighed med museets øvrige omfattende arkiver – offentligt tilgængeligt og kan studeres i bibliotekets åbningstid mandag-fredag kl. 10-15 (tjek hjemmesiden www.natmus.dk/musikmuseet for evt. ændringer i åbningstiden).

0 Kommentarer til “Spændende fund på Musikmuseet – 2 ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier