Hovedet på bloggen – 1

Hvad laver vi egentlig på Musikmuseet, mens udstillingen er lukket?

Udstillingen er taget ned, registreret, fotograferet og pakket ned – to af museets tre huse er tømt – alt sammen i første halvår 2011 – så HVAD LAVER VI EGENTLIG PÅ MUSIKMUSEET NU???

Spørgsmålet kan lyde meget relevant, og vi møder det tit, både blandt kolleger og privat, så lad os prøve at finde ud af, hvad der sker (og om der overhovedet sker noget!!!!!)

Lisbet Torp – overinspektør:

Foruden alle mine sædvanlige arbejdsopgaver af faglig og administrativ art er jeg involveret i en række arbejdsgrupper vedr. flytteprojektet – styregruppe, byggegruppe, projektleder-gruppe og udstillingsopbygningsgruppe, som alle mødes ca. en gang om måneden. Ind imellem mødes jeg med udstillingsarkitekterne vedr. detaljer omkring den nye udstilling.

Endvidere er det kun selve ombygningen af lokalerne i det tidligere Radiohus, der er finansieret af en særbevilling på finansloven, så jeg bruger rigtig megen tid på at skrive fondsansøgninger til finansiering af indretning og opstilling af de nye udstillinger samt etableringen af Det Klingende Museum.

Mit hverv som præsident for den Internationale Komité for Musimuseer og Musiksamlinger (CIMCIM) under UNESCO’s museumsorganisation ICOM kræver desuden, at jeg også afsætter tid til det internationale samarbejde, til møder, konferencer etc.

Fortsættes ………

0 Kommentarer til “Hovedet på bloggen – 1 ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier