To huse tømt – HELT tømt!

Hele første halvdel af 2011 har Musikmuseets medarbejdere været travlt beskæftiget med arbejdsopgaver, som for en stor dels vedkommende ligger langt fra de sædvanlige.

Samtlige udstillede genstande har vi taget ned, gennemregistreret og fotograferet; de blev af Magasin og Logistik pakket i kasser med farvemarkering af, om de skal i magasin, til konservering eller “blot” afvente indretningen af den nye udstilling i det gamle Radiohus i efteråret 2013.

Rum 3 husede udstillingen “Danske instrumentbyggere og deres instrumenter”

Herefter gjaldt det om at få tømt husene Åbenrå 26-30, som vi lejede af Slots- og Ejendomsstyrelsen, og som var opsagt til 30.6.2011. Her befandt sig bl.a. en del af bibliotekets meget omfattende materiale – arkiver, nodesamlinger etc. – som alt sammen blev pakket i kasser og for en stor dels vedkommende nu står på reoler i kælderen i Rosenørns Allé (se nedenfor).

Efter tømningen får man øje på det gamle bindingsværk under malingen

Derudover skulle husene tømmes for ALT – gamle specialbyggede reoler og montrer, skillevægge, belysningsskinner, møbler etc. – og rigtig mange containerfulde affald er kørt væk. Et stort arbejde lå der også i – efter tømningen – at klargøre og rengøre samtlige rum, inden SES overtog husene igen.

Indgang gennem samme port, men ad døren til venstre i stedet for til højre

Samtidig måtte museets leder, Lisbet Torp, og museets sekretær tømme hver sit kontor, som lå i SES’ huse; de er nu sammen rykket ind i Præstegården i et kontor, hvor orgelregistratoren tidligere holdt til; hans nuværende arbejdsplads befinder sig mellem to reoler i tidsskriftrummet! Også vagtstuen måtte flyttes over i et lokale i Præstegården – IT-forbindelse, tyveri- og brandalarm, dørklokke, videokameraer, fax etc. blev flyttet – og den 30.6. kunne vi aflevere de HELT TØMTE huse Åbenrå 26-30 til Slots- og ejendomsstyrelsen.

Alle Musikmuseets ansatte har nu til huse i den gamle Præstegård Åbenrå 32, hvor også museets bibliotek (som stadig holder åbent hverdage fra 10-15) er placeret, og så snart diverse ferier er afholdt, sættes der fuld gang i arbejdet med den detaljerede planlægning af den kommende udstilling i Radiohuset.

Møder i Musikmuseet finder nu sted i lokale med nogle af de smukke instrumenter, som afventer at blive udstillet i Radiohuset

0 Kommentarer til “To huse tømt – HELT tømt! ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar
Arkiv

Kategorier