Carl Nielsen 150 år

Carl Nielsen (1865-1931) er en af Danmarks største komponister – og vores nationalkomponist.  I 2015 fejres 150-året for Nielsens fødsel i Danmark og i udlandet. Den 9. juni er selve dagen for hans fødsel, som Musikmuseets blog markerer ved at vise udvalgte genstande fra museets samlinger. I Musikmuseets udstilling kan man se flere Nielsen-genstande, ligesom man på museets bibliotek og arkiv kan studere blandt andet bøger, noder og fotografier.

Peter Emil Johannessen – P.E.J’s – var violinist og tegner. Han spillede i Tivolis koncertsals orkester og i Københavns Filharmoniske Orkester, men var især kendt for talrige karikaturtegninger af musiklivets personligheder. Carl Nielsen med karakteristisk strithår gik heller ikke ram forbi!

P.E.J's

Karikaturtegning af Carl Nielsen, 1918. Tegnet af P.E.J’s (Mus.nr. OB 189)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Nielsen skrev ikke mindre end syv arrangementer af sit forslag til en melodi til Der er et yndigt Land. Sangen – udsat for 5-stemmigt blandet kor og orkester – blev uropført ved Dansk Korforenings stævne i 1924 af 900 kormedlemmer. Denne udgave for fire lige stemmer findes i manuskript på Musikmuseet. Nielsens besked til musikhandler Felix Siboni drejer sig om klanglige ændringer i forhold til et arrangement for blandet kor. Nielsens bud på en melodi til nationalsangen blev aldrig optaget i Højskolesangbogen.

Der er et yndigt Land

Carl Nielsen: Der er et yndigt Land, 1924.  Autograf, blyant (MS 190)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalmejen fra omkring år 1900 er bygget af P. Chr. Gaardsted i landsbyen Lihme ved Skive. Gaardsted gav den til digteren Jeppe Aakjær, som siden forærede den til  Carl Nielsen. Aakjær og Nielsen gav skalmejen en særlig plads i sangen Jeg bærer med smil min byrde: Jeg slænger skalmejen for munden / jeg trækker så lang dens lyd / at kilderne klukker i lunden / og bukkene bræger af fryd.

Mus.nr. 1971-3

Carl Nielsens skalmeje, som han fik af digteren Jeppe Aakjær (Mus.nr. 1973-1)

 

 

 

 

Musikmuseets bibliotek og arkiv er åbent!

Efter nedpakning, flytning og genudpakning af mange tons bøger og småtryk, arkivalier, nodesamlinger med mere er vi nu kommet så langt, at størstedelen af materialerne har fundet deres rette hylder i de ny-istandsatte lokaler i det tidligere Radiohus på Rosenørns Allé.

Vi kan derfor med glæde meddele, at Musikmuseets bibliotek og arkiv nu er genåbnet og har åbent for besøg hverdage kl. 10-15.

Eventuelle ændringer i åbningstiden vil fremgå på Musikmuseets hjemmeside hvor man også kan søge i online-katalogen.Musikmuseets læsesal og bibliotek

Indgang til biblioteket sker gennem Konservatoriets hovedindgang, Rosenørns allé 22; gå til venstre i foyer’en, gennem glasdørene og op ad trappen til 2. sal, hvor vi glæder os til at byde velkommen i de nye omgivelser.

Museumsinspektør Marie Martens kan evt. kontaktes i forvejen, så hun kan finde de relevante materialer frem på forhånd.

 

E-mail: marie.martens@natmus.dk  Telefon:  4120 6302

På gensyn på Musikmuseets bibliotek!

PS: Udstillingen genåbner for offentligheden den 12. september 2014.

Så blev det alvor!!

FørEfter ...

Efter mange og lange forberedelser er Musikmuseet endelig flyttet fra de tidligere lokaliteter i den gamle præstegård i gaden Åbenrå til nye, lyse og venlige lokaler i det tidligere Radiohus på Frederiksberg.

Musikmuseets fremtidige besøgsadresse er:

Rosenørns allé 22, 1970 Frederiksberg C – med indgang gennem hovedindgangen til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og vi glæder os til at vise vores nyindrettede lokaler frem.

Postadressen er: Worsaaesvej 19, 2. sal, 1972 Frederiksberg C.

Biblioteket genåbner omkring den 1. april 2014 – endelig dato meddeles senere.

Nu sættes alle kræfter ind på opbygningen af den nye udstilling – den officielle åbningsdato er fastsat til den 12. september 2014. Nærmere følger.

Bøgernes nye hjem

Bøgernes nye hjem

 

Musikmuseet erhverver H.C. Lumbyes violin

Musikmuseets nyeste erhvervelse

H.C. Lumbyes violin

Takket være en donation fra Musikhistorisk Museum og Carl
Claudius’ Samlings fond har Musikmuseet erhvervet en violin, der har tilhørt
komponist og dirigent H. C. Lumbye (1810-1874). Lumbye stod i spidsen for
Tivolis orkester, fra haven åbnede i 1843 til kort før sin død, og huskes især
for utallige galopper, polkaer, mazurkaer og valse. Han dirigerede ofte
orkesteret, samtidig med at han spillede på sin violin.

Musikmuseet har i sin samling flere andre genstande, som
belyser Lumbyes liv og virke, bl.a. originalmanuskripter, dirigentstokke og
hans cither, der især huskes for solopartiet i orkesterfantasien
”Drømmebilleder”. Violinen, citheren og andre udvalgte genstande tilknyttet
Lumbye vil blive udstillet i Musikmuseets nye udstilling, når denne i 2014
åbner i en del af det gamle Radiohus, Rosenørns Allé.

 

40 m3 – 6 tons arkivmaterialer!

Inspektørens kontor tjener et helt nyt formål

Alle 6 tons skulle ud gennem vinduet

I juni måned påbegyndte vi nedpakningen af museets omfattende beholdning af arkivmateriale – indsamlet løbende siden museets grundlæggelse i 1898. Arkiverne stod på hylder, i skabe, under borde, i de yderste hjørner – ja, alle steder, hvor man op gennem årene har kunnet finde bare en lille plads til de mange spændende materialer, som foreninger, enkeltpersoner, deres arvinger o.a. har betænkt museet med.

Materialerne er af meget forskellig beskaffenhed og i meget forskellig tilstand og skal derfor behandles med stor omhu. Flyttekasserne hobede sig lynhurtigt op langs vægge og i kontorer, og på et tidspunkt var der ikke plads til en eneste flyttekasse mere – så det var på tide at få flyttet første portion til arkivernes fremtidige plads – i kælderen på Rosenørns allé.

Bemærk armen til højre

Et held, at det ikke regnede den dag!

Flyttefirmaet stillede om morgenen, satte lift op til 2. sal, og så blev kasserne en efter en ekspederet ud gennem vinduet og sænket ned til gadeniveau. Da sidste kasse var anbragt i flyttebilen, gik turen til Musikmuseets kommende ”hjem” i det gamle Radiohus, og alt materialet blev stablet op i to kælderrum – klar til at blive stillet op i de nye kompaktreoler.

Flytningen varede i alt 8½ time, og flyttefolkene var topprofessionelle og i godt humør hele dagen (på trods af varmen – det krævede meget vand!); omvendt fik vi fra dem stor ros for pakningen af materialet – både praktisk og vægtmæssigt.

I alt 40 m3 – 6 tons – arkivmateriale i første omgang; og der pakkes fortsat i Åbenrå 32! Senere på året kommer turen til de resterende arkivalier, bøger, tidsskrifter og småtryk!!!

Et hjørne af kælderen i Rosenørns allé

Venter på udpakning!

Biblioteket genåbner i juli måned – og Rejsegilde

En lille del af det nedpakkede arkiv

Bibliotekarens kontor, som det ser ud p.t.

 

I juli måned genåbner Musikmuseets bibliotek, og forespørgsler vil igen kunne besvares i begrænset omfang, da alle museets arkiver nu er pakket ned. Kun den omfattende bogsamling står til rådighed. Besøg på biblioteket bedes aftalt på forhånd på tlf. 4120 6302.

 

Så snart lokalerne på Rosenørns allé står klar – i løbet af efteråret 2013 – flytter biblioteket til den nye adresse, hvor vi glæder os til at byde velkommen i helt nyindrettede lokaler med adgang til alle materialer i museets bibliotek og arkiv.

Rejsegilde

Fredag den 28. juni blev der holdt rejsegilde på byggepladsen på Rosenørns allé. Vi er nu over halvvejs inde i byggefasen, og det blev markeret ved en festlighed med taler, musik og god beværtning for håndværkerne, Musikmuseets og Dansk Sprognævns medarbejdere, byggestyregruppen og direktionsmedlemmer fra Nationalmuseet.

Efter første del af rejsegildet var der arrangeret 3 rundvisninger i Konservatoriets lokaler, hvor alle fik mulighed for at komme rundt i den del af Radiohuset, som blev nyindrettet til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2008. Vi fik et godt indtryk af den smukke udførelse og de udsøgte materialer, der oprindeligt blev anvendt ved byggeriet af huset.

Rejsegildet blev holdt i den kommende udstilling på 3. sal

Efter talerne var der vådt og tørt for enhver smag

Jazzharmonika-spilleren Kurt Larsen underholdt

Konservering af Musikmuseets genstande

Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede har længe arbejdet på fuld tryk på konservering af de af Musikmuseets genstande, som skal med i den nye udstilling.

På Bevaringsafdelingens blog kan man f.eks. se en beskrivelse af klargøringen af et rejseklaver fremstillet af Meinche og Pieter Meyer, Hamborg, omkring 1800, på følgende link:

Rejseklaver fra Musikmuseet

Lille taffelklaver med håndtag

Her er klaveret pakket sammen - klar til transport

Instrumentskoler for santur, setâr og târ og tombak

Musikmuseet har modtaget en flot samling instrumentskoler for de iranske instrumenter – brætciteren santur, langhals-lutterne setâr og târ og trommen tombak.

Materialet består af nodeudgivelser fra begynder-niveau til højeste trin og er på iransk – men musikken er noteret i noder, der kan læses af alle med nodekendskab.  Skolerne er autoriserede udgaver, der bruges på musikkonservatorierne i Iran og på universitetet i Teheran.

Skole for langhals-lut

Course of Târ and Setâr, Book 1-2

Musikmuseet har en rig og omfattende samling af instrumentskoler af både ældre og nyere dato. Instrumentskoler er vigtige i forbindelse med instrumenterne i museets samlinger, og vi indsamler derfor løbende forskellige typer af lærebøger.

De nyerhvervede nodebøger beskæftiger sig med de forskellige trin i den iranske traditionelle og klassiske musik – radif. Radif betyder direkte oversat ’serier’ og betegner en samling af flere hundrede melodiske figurer og er så at sige rygraden i persisk musik.

Langhals-lut (MMCCS K 142)

Persisk târ fra ca. 1900. Rigt udsmykket med intarsia af perlemor

Selvom musikken nu findes skrevet ned, lever den stadig i den oprindelige overlevering fra lærer (Ostâd) til elev. Den bygger til en vis grad fortsat på hukommelse og improvisation, og musikerne optræder aldrig med noder. Musikeren vælger en række melodier – gusheh-ha – fra et af de syv hovedsystemer – dastgah – som han bruger som udgangspunkt for sit spil. Læremestrene har deres helt unikke stil, og stilen i sammensætningen af rækkerme bliver dermed en form for genkendelig musikalsk tale. Det kræver stor viden om musik og poesi at sætte melodierne sammen til den fineste musikalske mosaik. Man kunne også kalde det: Tema med variationer.
Langhals-lut (MMCCS CL 647)

Persisk setâr, ca. 1900. Med dekorationer af elfenben, skildpadde og perlemor

Materialet for santur, som Musikmuseet har modtaget, bygger væsentligst på læremesteren Farâmarz Pâyvars stil og tradition. Hæfterne for setâr og târ er udgivet af Jalal Zolfonoon. Det er almindeligt at lære at spille de forskellige trin i radif på setâr eller târ, hvad enten det foregår hos en lærer eller ved selvstudium. Skolerne kan bruges til både setâr og târ, selvom instrumenterne ikke stemmes ens.

Trommen tombak kan man lære at spille på efter både nodebog og DVD. Musikken er af Hoseyn Tehrâni; på DVD’en spiller den berømte Mohammad Esmâ’ili værker af sin læremester – Hoseyn Tehrâni.

Værket La Musique Traditionelle de l’Iran af Mehdi Barkechli (Téhéran 1995) udgør en central del af gaven og repræsenterer en komplet radif.  Bogen indeholder en grundig indledning om klassisk, traditionel iransk musik på fransk og kan dermed benyttes som indgang til det samlede nodemateriale.

Nodehæfterne er udgivet af Mahoor Institute of Culture and Art og de fleste CD’er af Charharbagh-Bang Institute of Culture and Art. Der er CD-indspilninger til mange af hæfterne, så man kan også lytte til musikken. For eksempel kan man høre den berømte santur-spiller Sa’id Sâbet på flere indspilninger.

Persisk vasetromme (MMCCS K 237)

Persisk tombak fra 1900-tallet. Trommen betegnes også 'darabuka'

 

Materialet kan benyttes af alle interesserede på Musikmuseets læsesal og kan søges i online-katalogen

From a private donator, The Danish Music Museum has received a large collection of schools for Iranian instruments: The dulcimer santur, the lutes setâr and târ, and the drum tombak.

The printed music represents a full radif (the Persian word fororder’) the traditional Persian music in the form of a series of old melodies handed down by the masters to their students through generations. It takes years of practice to fully master the principles of the radif.

The larger part of the material derives from the style and tradition of the great master Farâmarz Pâyvar. Originally, no music was written down, but
the present official editions (used by the Iranian conservatories and the University of Teheran) make it possible to study on your own and with a teacher.

The main part of the material is in Iranian. However, a large complete book of the radif – partly in French –makes the whole collection useful to
many. The music itself can be read and played by anyone with some knowledge of musical notation. Several CDs as well as a DVD accompany the printed music. Among others, you can listen to the great musicians Sa’id Sâbet and Mohammad Esmâ’ili. All the materials are available for use at The Danish Music Museum.

Nyt om flytteprojektet

Siden sommeren 2012 har der været travlhed på byggepladsen i det tidligere Radiohus på Rosenørns allé, hvor Musikmuseet med sine nye udstillinger samt omfattende bibliotek og arkiv fremover får til huse.

Håndværkerne skulle rydde de 2 etager ud mod Worsaaesvej, som fremover skal være hjemsted for Musikmuseets udstillinger, undervisningsområdet “Det Klingende Museum”, bibliotek og administration. Det har været et stort arbejde, som samtidig har skullet tage højde for, at bygningen er fredet og derfor underlagt særlige bestemmelser.

Her indrettes nye lokaler til Musikmuseet
Et kig gennem en af de ryddede etager

Opbygningen af etagerne gik i gang i starten af det nye år, og som det ofte sker ved ombygninger, dukkede der også i dette tilfælde en ubehagelig overraskelse op, idet det viste sig nødvendigt at udskifte samtlige varmerør og radiatorer pga. tæring – og en forsinkelse af byggeriet var derfor uundgåelig.

Sideløbende med ombygningen foregår der hektisk aktivitet hos Musikmuseets inspektører inkl. tekstskrivere, Nationalmuseets udstillingsarkitekter, bevaringsafdeling, klimafolk, lyd- og lyseksperter, grafiker samt en række andre personer. Der arbejdes på alle poster intenst på at få færdigtegnet udstillingen, fremstillet montrer, konserveret udstillingsgenstande, planlagt den interaktive del af udstillingen, udviklet undervisningsmateriale, udvalgt lydeksempler og udfærdiget tekster plus et utal af andre tiltag, som tilsammen vil skabe et nyt, spændende museum indrettet efter de mest moderne principper. Alle aktiviteter bindes sammen af utallige møder på kryds og tværs af faggrupperne, således at alle nødvendige hensyn bliver tilgodeset, og slutresultatet bliver optimalt.
De ryddede lokaler besigtiges
Her kommer den nye udstilling til at stå

Vi er siden 2011 gentagne gange stødt på spørgsmålet om, hvad vi egentlig laver nu, hvor udstillingen er lukket. Spørgsmålet er snarere: Hvad lavede vi egentlig, dengang udstillingen var åben, og vi ikke var i gang med ombygning af et fredet hus og planlægning af nye udstillinger?

Som nævnt ovenfor er byggeriet desværre blevet forsinket, og vi har måttet revidere vores tidligere udmeldte ønske vedrørende åbningstidspunktet. Et realistisk bud nu er åbning i foråret 2014, hvor vi glæder os meget til at byde alle interesserede indenfor i Musikmuseets nyindrettede lokaler i det tidligere Radiohus.

Se og hør – et bibelregal!

Takket være en donation fra Johan Otto Wroblewskis Fond har Musikmuseet kunnet anskaffe et helt enestående instrument – en nøjagtig kopi af et bibel-regal fra 1600-tallet, som indgår i Musikmuseets samling.

Kopien er fremstillet for ca. 30 år siden af museets nuværende inspektør, Ture Bergstrøm, til en privat køber, der sidste år ønskede at sælge instrumentet. Det skal anvendes som demonstrations-instrument i museets nye udstillinger, som åbner i foråret 2014, hvor de besøgende får mulighed for at se og høre en tyk “bibel” blive “tryllet om” til et lille orgel. Til trods for bibelformen er der dog ikke tale om et kirkeorgel, men om et instrument, der i sin tid blev brugt på slotte og i velstående hjem, f.eks. til ledsagelse af solosang.
På videoen demonstrerer Ture  Bergstrøm anvendelsen af instrumentet. For yderligere oplysninger, kontakt Musikmuseet på musik@natmus.dk eller tlf. 41 20 63 13.

Arkiv

Kategorier